Văn hóa doanh nghiệp

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA SUZUKI ĐÔNG HIỆP

TẦM NHÌN

Trở thành Nhà phân phối hàng đầu về chất lượng dịch vụ tại Long An và trong toàn khu vực

SỨ MỆNH

Tôn trọng và cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất và chất lương dịch vụ tốt nhất.

Vận hành hiệu quả, phát triển bền vững, tối đa hóa giá trị gia tăng cho nhà đầu tư.

Tạo dựng cho nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.

 

Gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích xã hội và những hoạt động đóng góp cho xã hội
là một phần trách nhiệm của Suzuki Đồng Hiệp đối với cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI :

Sự hài lòng của khách hàng là chìa khóa thành công của doanh nghiệp.

Cam kết chất lượng là nguyên tắc ứng xử của mỗi nhân viên  trong phục vụ khách hàng .

Tạo dựng sự khác biệt bằng tính đột phá trong kinh doanh và quản trị điều hành.

Nhân viên là tài sản quan trọng nhất, quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. 

 

Slogan : Thiết Lập Giá Trị Đích Thực

Scroll to Top